Ik ben een van de oprichters van de CT Groep. Ik werk sinds 1998 als directeur en vennoot. Mijn voornaamste aandachtsgebied is het uitvoeren van grootschalige veranderingstrajecten, waarbij de nadruk ligt op een werkzame integratie van bedrijfs- project- en medewerkersdoelen. Het samen ontwikkelen is altijd het uitgangspunt. Het realiseren van nieuwe klantbenaderingen, businessmodellen en samenwerkingsvormen, gaat hierbij hand in hand met het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.

En dat is vaak moeilijk, soms confronterend, maar altijd leuk om samen te doen.

Aandachtsgebieden

– Training van persoonlijke en groepsvaardigheden, meestal op management of leidinggevend niveau
– Interim management op leidinggevend stafniveau of strategisch/ tactisch uitvoerend niveau
– Coachen
– Strategieontwikkeling en –implementatie
– Ontwikkeling en implementatie van HRM- en Projectmanagementinstrumenten

Over Arjen

Mijn actiegerichtheid, pragmatiek en kennis van veranderingsmanagement in grote en middelgrote organisaties, vormen voor mij de basis voor implementatie van verandering. Hierin staan steeds gemeenschappelijke doelen van het klantsysteem, de organisatie en die van de medewerkers centraal bij het realiseren van de opdrachten.

Interim opdrachten worden conform onze normen voor projectmatig werken vervuld conform een gezamenlijk met de opdrachtgever vastgesteld projectplan met daarin de binnen het beschreven tijdsbestek te realiseren producten en resultaten.

In mijn vrije tijd ben ik altijd op de motor of op de mountainbike te vinden.

“EERST BEGRIJPEN EN DAN VERANDEREN!”

  • 06 51 59 71 73
  • arjen.jansen@ctgroep.nl