De praktijkondersteuner is sterk in opkomst. Terecht: nieuwe ontwikkelingen in de zorg zijn vrijwel niet meer mogelijk zonder POH’s op vele gebieden. Praktijkondersteuners kunnen niet zonder gerichte bijscholing op het gebied van het ontwikkelen van hun vak in het samenwerkingsverband. Wij verzorgen diverse activiteiten om de POH de plaats te geven in de eerstelijnszorg die ze verdienen.  We bieden activiteiten op het gebied van communicatie en samenwerking, maar ook samen met andere op diverse inhoudelijke terreinen.

Ons cursusaanbod: