De mensen van de Eerstelijns Academie hebben uitgebreide ervaring met huisartsenpraktijken, zowel solopraktijken als grotere en kleinere samenwerkingsverbanden of gezondheidscentra. Wij weten wat er speelt en gaat spelen in de komende jaren.
De komende tien jaar doen zich belangrijke veranderingen in de zorg (en in de zorgvraag) voor die grote effecten op de huisartsenzorg hebben. De vergrijzing van de bevolking, technologische ontwikkelingen, meer zorg in de buurt, en de wens tot grotere patiënten participatie zijn een aantal ontwikkelingen die hierbij van groot belang zijn. De LHV en de NHG hebben dit vastgelegd in de toekomstvisie huisartsenzorg Modernisering naar menselijke maat, Huisartsenzorg in 2022. De veranderingen zijn enorm en eisen veel van de huisarts en van zijn vermogen tot regievoering en de daarbij behorende praktijkorganisatie.

Wij kunnen de praktijk ondersteunen met cursussen op het gebied van praktijkmanagement, leidinggeven, personeelsbeleid, samenwerking en multidisciplinair werken, conflicthantering, financieel inzicht, projectmanagement en lean management.

Ons aanbod richt zich op alle disciplines die werkzaam zijn in een moderne huisartspraktijk; huisartsen, praktijkmanagers, praktijkassistentes en praktijkondersteuners.
De net gestarte huisarts, die zich samen met andere net gestarte huisartsen wil oriënteren op vragen die te maken hebben met de toekomst van de praktijk. Maar we hebben ervaren huisartsen ook veel te bieden. Ook hebben we een passend aanbod voor praktijken die zich willen certificeren met de NPA-praktijkaccredtering. Daarnaast hebben we een op maat gesneden aanbod voor praktijkassistenten en praktijkmanagers over communicatie, samenwerking en praktijkmanagement.

Ons cursusaanbod: