Cursus code: WT01

Voor welke uitdagingen sta je in je wijkteam? Zou het beter kunnen lopen dan nu?

Wordt de externe druk van je omgeving en van je klanten steeds groter?


De opgaven van het wijkteam worden steeds uitgebreider:

-Meer écht casusgericht werken
-Herstelgericht werken
-Beter samenwerken
-Integraal Werken
-Soepel kunnen op- en afschalen
-Efficiënter werken

Herken je dit? Dan is deze cursus iet voor jou team!

De cursus is bedoeld voor bestaande wijkteams die willen door ontwikkelen in samenwerking en hun eigen methodiek van wijkteams verder willen perfectioneren.

Hoe je deze vraagstukken samen aanpakt leer je in deze training. Deze training is erop gericht op samen actief aan de slag te gaan met je eigen beleid en met bestaande casussen in de hulpverlening. De training bestaat uit 10 dagdelen en is met bestaande partners in het sociale- of wijkteam en kan heel goed dienen om nieuwe werkwijzen te introduceren of nieuwe samenwerkingspartners aan te haken.

In diverse regio's wordt geconstateerd dat steeds meer organisaties integrale hulp bieden of zouden willen bieden en zorg willen verlenen aan jeugdige, volwassenen en ouderen in een kwetsbare positie.

Er wordt geconstateerd dat er een grote mate van overlap is en dat er een groot aantal verschillende pogingen tot coördinatie en regie ontstaat.
Als jou wijkteam een voortrekkersrol wil vervullen in het in beeld brengen, het leveren van maatwerk en het efficiënt inzetten van middelen in de integrale hulp dat is deze training iets voor jullie.

Je kunt zo samen verantwoorde zorg en welzijn in een wijk of regio bieden.
Deze uitgebreide training is geschikt voor wijkteams die de volgende stap willen maken in integraal werken.
Over de inhoud van het werk:

• Samen werken aan en met de cliënt
• Herstelgericht werken en destigmatisering
• Op- en afschalen
• Doorpakken en overdragen
• Specialistisch versus generalistisch werken
• Outreachend werken

Over wat nodig is voor de teams om operationeel hun werk effectief te kunnen doen:

• AVG bestendige samenwerkingscontracten
• Afspraken dossiervoering en verbinding met andere dossiers

• Het samen verder invullen van het gemeentelijk beleid op het gebied van wijkgericht werken

Over concrete werkafspraken over:

• Wanneer en hoe potentiële cliënten worden ge-intaked
• Welke begeleiding cliënten binnen en buiten het team krijgen
• Wie in je team de regie voert en onder welke voorwaarden

De cursus wordt gegeven door

arjen_klein

Arjen Jansen

Deze workshop wordt speciaal voor uw organisatie gegeven. U kunt zich met het gehele team opgeven. Ook is er de mogelijkheid tot een open inschrijving variant.

Van te voren wordt met alle deelnemers een intake gesprek gehouden

Meer weten? mail naar Arjen Jansen
06 51 59 71 73 / arjen.jansen@ctgroep.nl

De investering voor de cursus is afhankelijk van uw wensen. De open inschrijving cursus kost 1275 euro per persoon en is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven?

U kunt zich inschrijven door gebruik te maken van het contactformulier op deze website.

Naar contactformulier