Cursus code: SOPP professionals

Je werkt in een hulpverlenende functie, bijvoorbeeld bij de ambulancedienst, de politie, in een sociaal team of bij een woningcorporatie. In je functie heb je vaak te maken met mensen met psychische problemen en met verward gedrag. Met de meeste mensen weet je prima om te gaan, maar toch zou je meer willen weten. Zijn er dingen die je beter kunt doen? Je wilt praktische tips, maar wilt ook meer weten over verschillende soorten psychische problemen en hoe je daar het beste mee kan omgaan. ook zou je beter willen leren om met verward gedrag om te gaan.

Om jou meer handvatten aan te reiken voor een professionele benadering geven wij de cursus Samen Omgaan met Psychische Problemen (SOPP) voor professionals.
Psychische problemen komen heel vaak voor. Eén op de vier mensen krijgt in zijn leven zelf te maken met psychische problemen. Eén op de twee mensen kent iemand in zijn omgeving met psychische problemen.

Mensen met psychische problemen ervaren vaak dat ze er helemaal alleen voor staan. Psychische problemen worden bovendien vaak niet of heel laat herkend. Iemand met psychische klachten heeft vaak te maken met een negatieve benadering en met vooroordelen.
De drempel voor het zoeken van hulp in de geestelijke gezondheidszorg is vaak hoog.
Vaak wordt pas heel laat passende hulp ingeschakeld.

Dat is het moeilijke aan omgaan met psychische problemen. Daarom is beter weten hoe je daarmee omgaat belangrijk.

Dat leer je in de cursus.
De SOPP-cursus is zeer geschikt voor iedereen die vaak te maken krijgt met mensen met psychische problemen bijvoorbeeld politieagenten, ambulanceverpleegkundigen, woonmaatschappelijk werkers, praktijkassistenten, en medewerkers van sociale- of wijkteams.
• Herkennen van psychische kwetsbaarheid

• Effectiever communiceren

• Beter omgaan met angstig, depressief en suïcidaal gedag

• Professioneel omgaan met onbegrepen gedrag

• Omgaan met je eigen vooroordelen over mensen met psychische problemen

• Je grenzen te bewaken

Er is veel ruimte voor het bespreken van eigen casussen, ervaringen en leervragen.
De cursus wordt gegeven door een koppel van een ervaringsdeskundige en een andere inhoudelijk deskundige.
De cursus bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur, tijd en plaats in overleg. Tussen de cursusdagen zit telkens minimaal een week.
Je kunt je opgeven met je eigen team of er is geregeld een open inschrijving.

Meer weten?
Wil je een cursus boeken of meer weten? Kijk dan op de website of schrijf je direct in!

Ook kun. Je contact opnemen met SOPP@ctgroep.nl of met .
We zien uit naar je mailtje of telefoontje.