Cursus code: L01

Leiding en sturing geven aan organisaties in deze dynamiek vraagt om inzichten in omgevingsanalyses, strategische positionering en het vermogen tot voortdurende veranderen. Uit de literatuur weten we dat het klassieke professionele leiderschap dan onvoldoende is om succesvol als bestuurder te kunnen optreden. Voor hybride organisaties als eerstelijnsorganisaties is meer nodig. Er is transformatief leiderschap vereist. Deze leergang wordt door het Jan van Es Instituut verzorgd met medewerking van Arjen Jansen van de Eerstelijnsacademie Kijk voor verdere details op https://www.jvei.nl/scholing/leiderschapstraining-in-de-veranderende-eerstelijnsgezondheidszorg

Bij dit thema worden de volgende invalhoeken aan de orde gesteld: (Inter)nationale ontwikkelingen en de wijze waarop de keyspelers als zorgverzekeraars en zorgaanbieders hier – ook in de onderstroom- op anticiperen. (Gast)docenten: Marc Bruijnzeels, Joost Zuurbier, Daan Rooijmans.
Door middel van een feedback-instrument maken de deelnemers een zelfbeoordeling en krijgen zij feedback van anderen op hun huidige functioneren. Deze zelfreflectie wordt vervolgens vertaald naar het handelen in concrete situaties. (Gast)docenten Arjen Jansen, Suzanne Brinkman.
Normatieve vragen en morele uitdagingen spelen een steeds grotere rol in professionele organisaties en bij het praktische handelen van professionals. De professionele waarden zijn leidend. Dit normatief professionalisme staat vaak op gespannen voet met de vereiste juridisch-bestuurlijke inrichting van governance. (Gast)docenten: Dite Husselman, Arjen Jansen.
Het veranderende zorglandschap vraagt om een overkoepelende samenwerking van domeinen. Partijen zoeken deze samenwerking op in netwerkstructuren en samenwerkingsprojecten. Deze domein-overstijgende samenwerking brengt nogal wat uitdagingen met zich mee. De ontwikkeling van individuele organisaties tot integrale zorgnetwerken vereist samenwerking en leiderschap. (Gast) docenten: Nanne Dodde, Ernie van Dooren.