Cursus code: EA04

Professionals staan op dit moment onder grote druk. Enerzijds worden ze geacht om individueel uitstekende zorg te verlenen, vooraan te lopen in hun eigen vakmatige ontwikkeling en aandacht te hebben voor hun individuele verschillen, die elke arts, fysiotherapeut, diëtist of verloskundige uniek maken. Daarnaast is er een tendens tot uniformering: bijvoorbeeld in administratie, in protocollair handelen, in beleidsvoering in het team. Beide tendensen bestaan naast elkaar.
Deze ontwikkelingen lijken met elkaar in tegenspraak. Meestal zorgen ze voor nieuwe impulsen ideeën en werkwijzen. Vaak zorgen ze ook voor conflicten binnen samenwerkingsgroepen. Het oplossen van deze conflicten vereist veel overleg en energie. Daarom is het belangrijk de inhoud elkaar te bespreken, maar ook de manier waarop je het conflict oplost te bekijken.Het werken in samenwerkingsgroepen (zoals bijvoorbeeld maatschappen en waarneemgroepen) vereist in dit verband bijzondere aandacht. Met name de maatschap en de waarneemgroep is een heel eigen microkosmos. Deze kan niet profiteren van de heldere regels en verhoudingen van andere samenwerkingsvormen, zoals bijvoorbeeld van een loondienstverband. Veel wordt zelf uitgevonden en te weinig wordt vastgelegd. Immers: een zorg professional is terecht niet in de wieg gelegd voor accountant, HR adviseur of onderhandelaar.
Dat geeft spanning. Meestal wordt deze spanning in onderling overleg goed opgelost. Maar soms escaleert het probleem.Waar verschillende individuen in de maatschap samenwerken, ontstaan soms conflicten uit onbegrip voor andermans gedrag. Het zou wenselijk zijn, dat de leden van de maatschap dit herkennen en vervolgens kunnen hanteren om beginnende samenwerkingsproblemen voor te zijn.

Voorbereiding
  • Van te voren wordt van de deelnemers gevraagd om een DISC vragenlijst in te vullen.
  • In het eerste dagdeel wordt aandacht besteed aan individuele stijlen, individuele verschillen en aan het teamprofiel. Ook leren deelnemers op een interactieve manier hun eigen stijl en die van de ander te herkennen. Samen analyseren we het team en leren om te gaan met de sterke en minder sterke punten van het team.
  • Daarna wordt teamleden gevraagd voor de volgende bijeenkomst een casus over communicatie voor te bereiden
  • In het tweede dagdeel worden deze casussen behandeld en gaan we verder met elkaar aan de slag.

Effectievere teamleden

  • Dit programma geeft een kader voor het bekijken van het eigen functioneren in relatie tot andere medewerkers en patiënten. Hierdoor kan eerder worden bijgestuurd en effectiever worden gereageerd in moeilijke situaties.

Betere communicatie

  • Niet alleen de communicatie tussen de professionals onderling, maar ook de wijze van communiceren met anderen zal veranderen. Men zal zich meer bewust zijn van de verschillende wijzen waarop men kan communiceren en het effect dat de wijze waarop men communiceert op anderen heeft. Men zal sneller, helderder en met respect voor elkaar kunnen communiceren.

Gezamenlijk referentiekader

  • Een gezamenlijk referentiekader (hoe doen we dingen, hoe gaan we met elkaar om) is van zeer groot belang. Dit maakt communicatie eenvoudiger en sneller.

Gezamenlijke taal en onderlinge verbondenheid

  • Samen werken geeft voldoening en versterkt de teamgeest. Door het spreken van eenzelfde taal worden samenwerkingsprocessen versneld. Daarnaast stimuleert men elkaar kritisch naar de eigen manier van werken te blijven kijken, en zoekt men andere meningen op om uiteindelijk een optimaal gezamenlijk resultaat te bereiken.

De cursus wordt gegeven door

arjen_klein

Arjen Jansen

Deze workshop wordt speciaal voor uw organisatie gegeven. U kunt zich met het gehele team opgeven. Meer weten? mail naar secretariaat@ctgroep.nl of neem contact op met Arjen Jansen
06 51 59 71 73 / arjen.jansen@ctgroep.nl

Inschrijven?

U kunt zich inschrijven door gebruik te maken van het contactformulier op deze website.

Naar contactformulier