Cursus code: EA02

Bezuinigingen, ingewikkelde bekostiging, druk op kwaliteit, marktwerking en toenemend toezicht zijn factoren die de zorgbranche hevig beïnvloeden. Hoe gaat u daarmee om bij het invullen van de financiële aspecten van uw beroep?
Voor een goede bedrijfsvoering is het belangrijk dat zorgondernemers op een slimme manier omgaan met hun budgetten. In de training wordt uiteengezet hoe zorgondernemers in de eerste lijn hun onderneming en prestaties kunnen (be)sturen door middel van een begroting en managementinformatie. Het principe en het belang van een “Planning & Control” cyclus en de PDCA cyclus in uw praktijk wordt op een eenvoudige en toegankelijke wijze uitgelegd.
Ook wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden die de huidige financieringstructuur en het veranderde verzekeringstelsel biedt. Tot slot zal de begroting en de jaarrekening aan bod komen en worden de belangrijkste onderdelen hiervan toegelicht.

De cursus is 2 tot 4 dagdelen en wordt door ons op maat gemaakt

Dagdeel 1

  • Financiering van de zorg en eisen aan de praktijk
  • De planning en control cyclus
  • Sturen met behulp van cijfers: het belang van managementinformatie

Dagdeel 2

  • Het belang van een begroting en het sturen daarop
  • Het krijgen van managementinformatie
  • Jaarrekening lezen en begrijpen
  • U heeft meer inzicht in de financiële huishouding van uw praktijk en kunt daar op sturen
  • U weet hoe u de managementcyclus van uw praktijk kunt inrichten en onderhouden
  • U weet hoe u een begroting moet maken
  • U begrijpt de essenties van de jaarrekening van uw praktijk

De cursus wordt gegeven door Olav Eerkes, registeraccountant, projectleider en adviseur in de zorg.

Inschrijven?

U kunt zich inschrijven door gebruik te maken van het contactformulier op deze website.

Naar contactformulier