Cursus code: EA 05

Elk jaar starten ruim 500 huisartsen een nieuwe praktijk, nemen een praktijk over waar ze al een tijdje werkzaam waren of worden partner in een groepspraktijk.
Als huisarts word je dan geconfronteerd met allerlei vragen waar je maar gedeeltelijk voor opgeleid bent.
Er komen vragen op je af zoals:

 • Waar wil ik eigenlijk heen met mijn praktijk?
 • Hoe ga ik met mijn personeel om?
 • Hoe wil ik met mijn pati‘nten omgaan?
 • Wat wil ik uitstralen naar mijn omgeving?
 • Huren of kopen?
 • Bouwen of verbouwen?
 • Hoe leg ik  de samenwerking met mijn collega's vast?
 • Hoe betaal ik dat allemaal?

En nog tientallen andere vragen. Deze vragen los je meestal niet alleen op.
Ook een tijdje na de start van je praktijk begint het soms te knagen. Doe ik het goed? Ben ik op de goede weg?

Om deze vragen samen te beantwoorden en een platform te maken van startende huisartsen die elkaar kunnen steunen bieden we in samenwerking met een aantal kennispartners een workshop van 3 dagdelen aan met begeleiding op de praktijk, die speciaal bedoeld is voor startende huisartsen of huisartsen die na een voortvarend begin hun werkwijze wel eens willen toetsen aan anderen.

Dagdeel 1

 • Programma overview.
 • (Nadere) kennismaking met elkaar.
  Inventarisatie van vraagstukken per deelnemer.

 • Omgevingsanalyse model
 • Maken van een omgevingsanalyse per deelnemer

 • In kaart brengen van eigen actoren, factoren en waardebod
 • Formuleren van een strategie voor de eigen praktijk

 • Daarnaast: persoonlijke begeleiding op locatie

Dagdeel 2

 • Toetsen van elkaars strategie
 • Betekenis van de strategie voor structuur, cultuur, mensen en systemen.

 • We gaan per onderdeel uitgebreid in op achtergronden en betekenis. Zo nodig wordt er een bruikbaar theoretisch referentiekader gegeven.
 • In kaart brengen van de consequenties per praktijk
 • Daarnaast: persoonlijke begeleiding op locatie

Dagdeel 3

 • Maken van verbeterplannen per praktijk op basis van de inzichten uit het vorige dagdeel.
 • Toetsing van de verbeterplannen aan elkaar
 • Daarnaast: persoonlijke begeleiding op locatie

Meer eenheid in je praktijk

 • Iedereen weet waar hij aan toe is.
 • Je medewerkers weten waar je heen wilt met de praktijk. Dat geeft minder vragen en minder onduidelijkheid.
 • Niet meer alles ter plekke afwegen
 • Als je voor nieuwe vragen staat, dan kun je terugvallen op heldere afwegingen die je eerder hebt gemaakt. Je kunt sneller afwegen en beter beslissen.

Gezonde basis voor accreditatie

In elke accreditatie worden vragen gesteld over de strategie van je praktijk. Onze cursus biedt ook een integrale blik op de onderdelen van de accreditatie. In ons integraal business model is al rekening gehouden met de accreditatie! Onze cursus geeft zicht op onderdelen die het meest verbetering behoeven.

De cursus wordt gegeven door

Ger_Plat_Docent

Ger Platarjen_klein Arjen Jansen

We starten met de cursus bij deelname van 6 huisartsen.

Opgeven: Arjen Jansen (arjen.jansen@ctontwikkeling.nl of 0651597173)

Deze cursus is voor huisartsen geaccrediteerd voor 12 uur.

De cursus vraagt een investering van 675 euro per deelnemer. De cursus is vrijgesteld van BTW.